LỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Thứ 3, 29 Tháng 6 2010 - CON SẼ CHỖI DẬY Print E-mail
Written by   
Friday, 16 December 2011 00:40

" Người thưa rằng: Tôi đã rất nóng-nảy sốt-sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn-quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao-ước Ngài, phá-hủy các bàn-thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên-tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng-sống tôi. I VUA 19:10 " 

Hôm nay thứ ba, những ngày cuối của tháng 6, chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa qua tâm trạng ,hoàn cảnh của tiên tri Êli.


Read more...
 
Thứ 2, 28 Tháng 6 2010 - SỐNG THẬT Print E-mail
Written by   
Saturday, 09 August 2008 16:46

"Đến nơi ,người đi vào trong hang đá, ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi? I VUA 19:9"

 

Bạn đang làm gì hôm nay? Sau một ngày nghĩ để thờ phượng Chúa, sức lực của bạn như thế nào, tăng lên hay giảm, có sẵn sàng cho công việc của ngày mới, của bản thân và gia đình

 

Last Updated on Friday, 16 December 2011 00:39
Read more...
 
Thứ 7, 26 Tháng 6 2010 - Các Vua 19:5-8 Print E-mail
Written by   
Saturday, 07 July 2007 09:54

5 Đoạn, người nằm ngủ dưới cây giếng-giêng. Có một thiên-sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy chỗi dậy và ăn. 6 Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Người ăn uống, rồi lại nằm. 7 Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng: Hãy chỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy, người chỗi dậy, ăn và uống, 8 rồi nhờ sức của lương-thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời. (Các vua 19:5-8)


Last Updated on Friday, 16 December 2011 00:37
Read more...
 
<< Start < Prev 111 Next > End >>

Page 111 of 111