THÁNH CA Print E-mail
Written by   
Friday, 16 December 2011 00:13

 

 

Xin cảm ơn tác giả Website Nhu Liệu Thánh Kinh đã cho phép

Hội Thánh Sống Tin & Hy Vọng sử dụng nguồn tài liệu này.

Last Updated on Thursday, 29 December 2011 22:14