BAN ĐIỀU HÀNH Print E-mail
Written by   
Saturday, 10 December 2011 07:53

Ban mục vụ của Hội Thánh Sống Tin & Hy Vọng bao gồm những thành viên như sau:

STTHọ và tên Chức vụ Email
1 MS.Kiều Tuấn Huệ

Mục Sư Quản nhiệm

(Sr. Pastor)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2 MS. Lê Thy Lam

Mục Sư Phụ Tá

(Asst. Pastor)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 Oanh Đỗ Trưởng ban tài chánh (Chairman of Financial)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4 Celine Hồ

Trưởng Ban Văn  Phòng (Chairman of  Administrative)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5 Phong Hoàng Trưởng ban cơ sở        (Chairman of Church Property)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6 Du Dinh Trưởng ban Tiếng Anh (Chairman of English Service) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7 Tâm Nguyễn Trưởng ban thông công sinh hoạt (Chairman of Fellowship) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
8 Phượng-Dzung Phạm Trưởng ban thờ phượng (Chairman of Leading Worship)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9 Mãnh Phạm Trưởng Ban Trường Chúa Nhật (Chairman of Sunday School) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
10 Nhan Hồ Trưởng ban thăm viếng(Chairman of Usher) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
11 Thu Nguyễn

Trưởng Ban

Thiếu Nhi

thuminh101@yahoo.com
11 Mai Đào

Trưởng ban

truyền giáo

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Last Updated on Tuesday, 03 January 2012 22:39