GIÁ TRỊ TRỌNG TÂM Print E-mail
Written by   
Saturday, 10 December 2011 01:35

I. Giá trị trong cá nhân tín hữu

Quan tâm một cách quân bình đến các phương diện của mỗi thành viên trong Hội thánh:

Phương diện Tâm linh (Soul): Giúp mỗi thành viên có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Cha qua Chúa Cứu thế Jesus và Đức Thánh Linh thông qua sự thờ phượng, cầu nguyện, học Lời Chúa.

Phương diện Tình cảm (Heart): Xây dựng mối tương giao chân tình trong gia đình và Hội thánh để bày tỏ tình yêu của Chúa cho mọi người và đưa họ đến với Chúa.
Phương diện Tri thức (Mind): Nâng cao sự hiểu biết về Chúa và cuộc sống chung quanh được tăng trưởng ngày càng thêm hầu có một đời sống tốt đẹp giữa xã hội, ‘làm muối và ánh sáng cho thế gian’
Phương diện Thể chất (Strength): Khuyến khích và tập luyện cho mỗi tín hữu có đời sống thuộc thể, vật chất, tài chánh quân bình, sức khỏe ổn định và có khả năng giúp ích cho người khác.

II. Giá trị trong Hội Thánh

Hội thánh chú trọng đến các giá trị sau:
Thẩm quyền của Kinh thánh: Kinh thánh là nền tảng xây dựng Hội thánh và cẩm nang để giải quyết mọi vấn đề trong Hội thánh.(1 Tim 3:16)
Thờ Phượng Đức Chúa Trời: Đây là mục đích Chúa tạo dựng nên con người vì thế sự thờ phượng trong Hội thánh phải được đặt ưu tiên và hết sức làm đẹp lòng Chúa.(Rô-ma 12:1-2)
Truyền Giáo: Đây là đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu mà Hội thánh cần phải tích cực hoàn thành cho đến ngày Chúa trở lại.(Math 28:19-20)
Huấn Luyện: Quá trình môn đệ hóa qua công tác huấn luyện cần phải được liên tục thực hiện cho tất cả mọi thành viên trong Hội thánh để mỗi người có thể phục vụ Chúa và mọi người qua những ân tứ Chúa ban. (2Tim 2:2)
Phục Vụ: Tinh thần tình nguyện phục vụ với sự khiêm nhường, vui mừng được đề cao trong bất cứ vị trí nào trong Hội thánh đề bày tỏ lòng biết ơn Chúa. (Math 20:28)
Thông Công: Giữ chặt mối dây thông công bền vững trong Hội thánh bằng tình yêu, sự hy sinh và thành thật với mọi người. (Cô-lô-se 3:14)

Last Updated on Thursday, 15 December 2011 01:21