News
LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN Print E-mail
Written by   
Saturday, 10 December 2011 01:08

Chúa Nhật
Lễ Tiếng Việt 10:30AM -12:15PM
Lễ Tiếng Anh 11:AM – 12:15AM

Trường Chúa Nhật
Thanh niên 10:00AM – 11:00AM
Người Lớn 9:30AM – 10:15AM
Lớp Báp-tem 9:30AM – 10:15AM
Lớp tiếng Việt 9:30AM – 10:15AM
Lớp thiếu nhi 10:30AM – 11:45AM

Thứ tư
Học Kinh Thánh tại HT 8:00PM – 9:00PM

Thứ sáu
Nhóm học KT tư gia 7:30PM -9:30PM

Thứ sáu đầu tháng
Đêm 'Tiếng Ca Dâng Chúa' tại HT 8:00PM-10:00PM

Thứ bảy
Cầu Nguyện 10:00 Am – 11:00 AM
Thanh Niên 7:00PM -9:00PM

Từ thứ hai đến thứ 6
Cầu nguyện tại nhà riêng

Từ thứ hai đến thứ 5
Tạm ngưng

Last Updated on Thursday, 11 June 2015 19:09