KHẢI TƯỢNG Print E-mail
Written by   
Sunday, 10 August 2008 23:16

Khải tượng của Hội Thánh

Xây dựng một Hội thánh Việt-nam có tầm cở 1000 tín hữu tại vùng Bay Area.

Một nhà thờ với hơn 500 chỗ ngồi thờ phượng Chúa và đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt các ban ngành tại khu vực địa phương để làm cứ điểm.

Phát triển công việc truyền giáo khắp nơi, thành lập được nhiều nhà nguyện tại Việt nam và hổ trợ các nhân sự truyền giáo tại các nơi đó.

Một đoàn truyền giáo đi nhiều nơi theo kế hoạch để mở mang công việc Chúa và hổ trợ các Hội thánh khác.

 

Sứ mạng của Hội Thánh

Đưa dân sự Chúa đến thờ phượng Chúa cách đẹp lòng Ngài và vâng giữ Lời Chúa đã phán dạy trong Kinh Thánh. Giúp gia đình tín hữu được ổn định về mặt tinh thần và tình yêu thương trong gia đình.

Đem Lời Chúa đến cho hơn 100.000 người Việt nam đang sống tại khu vực thành phố San Jose, Bay Area (Vùng Vịnh), CA, đặc biệt tại các thành phố San Jose, Milpitas, Fremont… Đón nhận tất cả các dân tộc đến với Hội thánh (Mexican, Chinese, Philipino, Indonesia, Campuchia...).

Hướng dẫn cho những ai sẳn sàng tiếp nhận Chúa được làm báp-tem để trở thành con cái thật của Chúa. Góp phần phát triển, mở rộng công việc Chúa tại Việt-nam và các nơi khác.

Huấn luyện, đào tạo mọi thành phần từ trẻ đến già, nam nữ, các ngôn ngữ trong Hội thánh trở thành những chứng nhân cho Chúa, có khả năng lãnh đạo Hội thánh tại địa phương và sẵn sàng được sai đi đến các nơi khác.

Xây dựng một Hội thánh vững mạnh về chiều sâu (đời sống thuộc linh gần  gũi với Chúa), chiều rộng (đông đúc, vui vẻ, các ban ngành phát triển mạnh mẻ, cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi), nền tài chánh ổn định đề hoạt động và mở rộng công việc truyền giáo khắp nơi.

Last Updated on Thursday, 15 December 2011 01:18