31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 24/31) Print E-mail
Written by   
Saturday, 08 February 2014 19:12

Mến chào quý vị trong ngày thứ Bảy tốt lành hôm nay,

Cảm ơn Chúa cho những cơn mưa đến đem thêm nước đến khu vực

chúng ta trong lúc mọi người đang sợ sẽ có hạn hán đến trong thời

gian tới. Chúa chúng ta luôn luôn tốt lành và mọi sự xảy đến trong

thời điểm của Ngài để hoàn thành mục đích Ngài muốn. Nguyện

Chúa cho chúng ta luôn tin cậy nơi Ngài trong mọi lúc, mọi nơi. Cũng

tạ ơn Chúa cho chúng ta có một buổi nhóm thật vui và khích lệ nhau

trong giờ nhóm tại nhà anh chị Phong Bé tối hôm qua với bài thơ lục

bát trong Châm Ngôn 3:1-12. (MS sẽ chép lại sau)

Hôm nay xin mời chúng ta cùng suy gẫm Lời Chúa và bài dưỡng linh

hôm nay.

Rất mong sẽ gặp lại quý vị trong ngày thờ phượng Chúa ngày mai

thật phước hạnh.

Nếu ai có thì giờ có thể đến nhà thờ vào lúc 9:30am sáng nay để cầu

nguyện với nhau như thường lệ.

Kính mến,

MSQN Kiều Tuấn Huệ


Day 24/31

1 Thessalonians 5:23: 23 May God himself, the God of peace, 

sanctify you through and through. May your whole spirit,

soul and body be kept blameless at the coming of our Lord

Jesus Christ. 

Philippians 2:1212 Therefore, my dear friends, as you have

always obeyed—not only in my presence, but now much

more in my absence—continue to work out your salvation

with fear and trembling,

Luke 2:4040 And the child grew and became strong; he

was filled with wisdom, and the grace of God was on him.

Hebrews 5:8: 8 Son though he was, he learned obedience

from what he suffered

Proverbs 18:14The human spirit can endure in sickness,
    but a crushed spirit who can bear?


Living in Health and Wholeness

"God has provided everything we need to live a life of health and

wholeness. The Bible teaches us that we are a spirit, we have a soul

and we live in a body.

When we are born again, our spirit comes alive. At that point, our

mind begins the process of renewal as we feed on God's Word. This

is how we work out our salvation in Christ (Phil 2:12) - it is a process,

not an event - a journey, not a destination.

When Jesus came to earth and lived as a man, Luke 2:40 tells us he

"became strong" and in Hebrews 5:8 that, "though He was a Son, yet

He learned obedience by the things which He suffered."

No matter who you are, or how many years you've been a Christian,

everyone will come up against challenges and trials at times. But it is

in these times you discover the strength of your spirit and the health

of your soul...especially when dealing with sickness or physical issues.

That's not to say that we don't recognise such things take a toll, and

that we look to both God and people for comfort, but the Bible tells us

not to let the troubles of this world devastate you. Proverbs 18:14 in

the Message says, "A healthy spirit conquers adversity, but what can

you do when the spirit is crushed?"

Are you committed to going the distance in your life with God? Taking

care of your earthly body is God-glorifying. Don't allow yourself to

"burn out", don't push your mind, soul and spirit to the breaking point - instead, listen to the Word of God and apply godly wisdom and good parameters that will develop your sense of well-being.

PRAYER: Thank You for Your Word, which is life and health to me.

Help me to live in health and wholeness. I receive the prayer that John

prayed that I would prosper and be in health even as my soul prospers."

                               

Ngày 24/31

1 Tê-sa-lô-ni-ca  5:23  “Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa

anh chị em hoàn toàn.  Nguyện tâm linh, tâm hồn và thân thể anh chị em

được gìn giữ trọn vẹn, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Cứu Thế

Giê-su, Chúa chúng ta quang lâm.”

Phi-líp 2:12 “Vậy, thưa anh chị em yêu dấu của tôi, như anh chị vẫn luôn

luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt mà thôi nhưng nhất là bây giờ,

lại càng vâng phục hơn khi tôi vắng mặt.  Hãy lấy lòng kính sợ và run rẩy

mà hành động để hoàn thành sự cứu rỗi mình.”

Lu-ca 2:40 “Con trẻ lớn lên, mạnh khỏe, đầy dẫy sự khôn ngoan.  Ân phúc

của Đức Chúa Trời ở trên Ngài.”

Hê-bơ-rơ 5:8  “Dù là Con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những

điều thống khổ Ngài đã chịu.”

Châm-Ngôn 18:14 “Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật;

nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi?”

HÃY SỐNG TRONG SỰ LÀNH MẠNH TRỌN VẸN

Đức Chúa Trời đã cung cấp mọi thứ mà chúng ta cần để có được một

cuộc sống lành mạnh và đầy đủ.  Thánh Kinh dạy chúng ta rằng chúng ta

là một thực thể tâm linh, chúng ta có linh hồn và chúng ta sống trong một

thể xác. Khi chúng ta được sanh lại, thì tâm linh của chúng ta vẫn tồn tại.

Ở thời điểm đó, tâm hồn chúng ta bắt đầu một tiến trình đổi mới khi chúng

ta nương dựa vào lời Đức Chúa Trời.  Đây cũng là cách mà chúng ta cần

thực thi bằng sự cứu chuộc trong Đấng Christ (Phi-lip 2:12) – đó là một

tiến trình, chứ không phải là một sự kiện – và là một cuộc hành trình, chứ

không phải là mức đến.

Khi Chúa Giê-su đến thế gian và sống như một con người, Lu-ca 2:40 cho

chúng ta biết rằng “Con trẻ trở nên mạnh khỏe” và trong Hê-bơ-rơ 5:8 đã

nói rằng “Dù là Con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những điều

thống khổ Ngài đã chịu.”

Không cần biết bạn là ai hoặc bạn đã trở nên một Cơ Đốc nhân bao lâu,

thì ai nấy cũng sẽ phải đối diện với những thách thức và gian nan ở một lúc

nào đó.  Nhưng đây chính là những thời điểm mà bạn sẽ khám phá ra sức

mạnh tâm linh của bạn và sự lành mạnh trong tâm hồn của bạn… đặc biệt

là khi bạn đang đương đầu với bệnh tật hoặc những thương tổn thể xác. 

Không thể nói rằng chúng ta không nhận biết được những gian nan đó làm

chúng ta mất mát nhiều, và chúng ta mong đợi sự an ủi từ Đức Chúa Trời

hoặc từ ai đó; nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng đừng để

những nan đề của thế giới này phá hủy chúng ta.  Châm-Ngôn 18:14 cho

biết “Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật; nhưng khi tinh

thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi?”

Bạn có quyết tâm đồng hành với Đức Chúa Trời trong cuộc đời bạn không?  Chăm sóc bản thể của bạn cũng chính là làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Đừng cho phép chính mình “nhụt chí”, cũng đừng áp đặt tư tưởng, tâm hồn

và linh hồn của bạn đến điểm đổ vỡ. Nhưng thay vào đó, hãy lắng nghe lời

Chúa và áp dụng sự khôn ngoan thiên thượng cùng những thông số tốt ngõ

hầu mang lại cho bạn một cảm giác sảng khoái, khỏe khoắn. 

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, con cám ơn Chúa qua lời Ngài vì đó là sự sống

và sự lành mạnh dành cho con.  Xin giúp cho con luôn sống trong sự lành

mạnh trọn vẹn. 


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Tuesday, 11 February 2014 23:06